Res nova projecten

Wie met een adviseur in zee gaat, wil graag weten wat deze op zijn conto heeft staan. Vandaar dat we op deze pagina een overzicht geven van alle projecten die we vanaf 2002 hebben voltooid. Dat is niet alleen om je te overtuigen van wat we allemaal in onze mars hebben, maar ook omdat we trots zijn op wat we hebben gepresteerd. 


 
Het dorpslint Oud-Caberg te Maastricht maakt deel uit van de pilot ten behoeve van de ontwikkeling van Maastrichts planologisch monumentenregime (MPE) dat geregistreerd is als het PER©.

De belangrijkste projecten hebben we hieronder in chronologische volgorde gerangschikt, waarbij we starten met de rubriek 'Werk in uitvoering' en vervolgens teruggaan in de tijd. Bij de meeste projecten kun je doorlinken naar een korte omschrijving met enkele foto's. De meest recente activiteiten staan op onze homepage, bij de Res novae of op ons forum 'Tussen het erfgoed', de overige hier op de website. Je kunt eenvoudigweg door de lijst scrollen

Als je specifiek op zoek bent naar een bepaald project is het het gemakkelijkst om de zoektoets te gebruiken (Ctrl F): (werk)titel, plaatsnaam, soort onderzoek, opdrachtgever en jaar staan hieronder vermeld. Voor meer treffers biedt de zoekmachine uitkomst.

Greep uit het werk in uitvoering

11-02 Onderzoek Interbellum kerkschilders
Inventarisatie en analyse ten behoeve van waardering
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

10-18 Herkulosche Esch te Zwolle
Startnotitie voor een niewu landgoed met cultuurhistorisch, archeologisch en ecologisch onderzoek en een visiedocument met een voorzet voor het architectonisch en landschapsontwerp.
Families Middag en Corée

09-23-3 Rhederhof herbestemming huis en landgoed
Vervolg bestemmingsplanprocedure en omgevingsvergunning
Rhederhof BV te Laren | Dinxperlo

08-29 Swalmerstraat 17 te Roermond
Cultuur- en bouwhistorisch onderzoek
mr H. van der Bruggen te Roermond

2010-2011

Nota bene — De snelkoppeling © geeft aan dat het rapport is in te zien op het scherm van onze uitgeverij.

10-13 Van der Schootpand Eindhoven 
Cultuur- en bouwhistorisch onderzoek
LAND' s-HEEREN vastgoedontwikkeling te Veldhoven

10-12 De Ravenshoeve te Ravenstein
Fiscaal verhaal© met planbegeleiding
Familie Sheng te Ravenstein

10-21 Voormalig weeshuis Klein Heiligland 58 te Haarlem
Vooronderzoek BRIM / Fiscaal verhaal©
Vereniging van eigenaren aldaar

10-19 Kasteel Bruinhorst te Ederveen 
Onderbouwing en effecttoets restauratieplan, tuinonderzoek en tuinontwerp
Familie Dunsbergen te Ederveen

10-16 De Frankenhofmolen of Volmolen te Vaals
Gebrekenplan met calculatie en tekenwerk
in het kader van de tijdelijke Restauratieregeling monumenten 2010 en 2011 (in samenwerking met Stadsherstel Limburg te Beek)
Stichting Limburgs Landschap te Arcen — 2010 ©

10-15 Watertuinen te Maasdijk
Cultuurplanologische analyse met effecttoets en behoefteonderzoek
Familie Bekenkamp-Persoon te Maasdijk — 2010 ©

10-14 Ruïne Hoogcruts te Margraten
Bouwhistorische verkenning ten behoeve van de tijdelijke Restauratieregeling monumenten 2010 en 2011 (in samenwerking met Stadsherstel Limburg te Beek)
Stichting Limburgs Landschap te Arcen — 2010 ©

10-11 De Maren 27 te Hemelum (Friesland)
Cultuurhistorische effecttoets en onderbouwing van de ontwikkeling van een nieuw landgoed en landhuis met tuinontwerp (in samenwerking met Friso Woudstra Architecten te Vorden)
Familie Mous te Sondel — 2009|2010 ©

10-10 Pellenhof te Borne
Contra-expertise aanwijzing gemeentelijk monument
Woningbouwvereniging Woonbeheer Borne

10-09 Kraanpoort 13 te Roermond
Cultuur- en bouwhistorisch onderzoek met waardenstelling
Victor Adams te Roermond — 2010

10-06 Recreatief landgoed Hohenzollern
Visiedocument met architectonische voorzet en stedenbouwkundig en landschappelijk inrichtingsplan
Friso Woudstra Architecten te Vorden — 2010

10-20 Doetinchem Gaanderenseweg 381
Cultuur- en bouwhistorisch onderzoek & conditierapport (in samenwerking met ingenieursbureau Steeds te Delft) gemeentelijk beschermde boerderij met advisering herbestemming 
Joost Gerritsen te Zeddam

09-30 Wederopbouw kernkwaliteiten 
ErfgoedSWOT© in het kader van de AMvB Ruimte, tranche 2 (uitwerking MoMo)
Ministerie van OC&W te 's-Gravenhage — 2009|2010 ©

09-23-2 Rhederhof bestemmingsplanprocedure
In het kader van de zienswijzen zijn verschillende rapporten geproduceerd en is de regie gevoerd voor de productie van de andere onderleggers
Rhederhof BV te Laren | Dinxperlo — 2010 ©

09-18 De Jozefkerk van C.H. de Bever te Kaatsheuvel (zie voorts onder deze link)
Productie beroepschrift met onderleggers
Stichting STERK te Kaatsheuvel 

09-17 Landhuis Rhederhof te Worth-Rheden
Fiscaal verhaal©
& restauratiefondshypotheek van het NRF
Rhederhof BV — 2009|2010 

09-15 De Frankenhofmolen of Volmolen te Vaals
Cultuur- en bouwhistorisch onderzoek ten behoeve van het restauratieplan & de fondsenwerving (in samenwerking met Stadsherstel Limburg te Beek)
Limburgs Landschap te Arcen — 2009|2010 ©

09-03 IJsselkade 16 Zutphen
Fiscaal verhaal©
& restauratiefondshypotheek van het NRF
I. F. Woudstra-Rijfkogel Te Vorden — 2009|2010

09-07-6 Bestemmingsplannen Wientjesvoort Noord en Zuid
Bijdrage aan de procedures
Friso Woudstra Architecten BNA te Vorden — 2009|2010

09-01-3 Granville te Eindhoven
Tuinontwerp en effecttoets architectonische invulling na een eerder cultuurhistorisch onderzoek in 2007 (in samenwerking met De Bever Architecten te Eindhoven)
Nedproject BV te Mierlo — 2009|2010

09-29 Alkmaar Paardenmarkt
Manuscript voor een publicatie
Gemeente Alkmaar

09-26 Vectoriseren waardenkaart Roermond
Productie kaarten in Autocad voor interactieve toepassing van de cultuurhistorische waardenkaart die in 2007 werd opgeleverd
Gemeente Roermond 

06-17 Kasteelshof te Horn
Advisering in het kader van de herbestemming
Familie Magnée te Horn

2009

Planologisch erfgoedregime (het PER©) De Bergen te Eindhoven
Verankering van de cultuurhistorische waardenkaart en het CBO van De Bergen in het bestemmingsplan
Gemeente Eindhoven — 2009 ©

Vectoriseren cultuurhistorische basiskaart Maasgouw
Omzetten van de digitale waardenkaart van alle stadjes, dorpen en gehuchten (Thorn, Maasbracht & Heel) in een AutoCad-format: het gevectoriseerde resultaat is geschikt voor interactieve applicaties op onder meer de gemeentelijke website.
Gemeente Maasgouw — 2009

Bakkerstraat 11 Arnhem (vervolg)
Assistentie vergunningverlening en herbestemming 
Engelsing Beleggingen BV te Oosterbeek — 2009

Een bescheiden prioriteit
Onderzoek naar monumentenzorg en monumentenbeleid in de gemeente Loon op Zand
Rekenkamer Loon op Zand — 2009

Saxa loquuntur (de stenen spreken)
Monografie over de restauratiepraktijk van Friso Woudstra Architecten BV
Friso Woudstra Architecten BNA te Vorden — 2008-2009 

1001
Monografie over de nieuwbouwprojecten van Friso Woudstra Architecten BV
Friso Woudstra Architecten BNA te Vorden — 2009

Duurzaam & monumentaal
DuMo-onderzoek naar het complex van het stedelijk museum 'Huis van Cuypers' te Roermond
Gemeente Roermond — 2009

Het mysterie gaat verder
Deel 2 van erfgoedspel De Cuyperscode
Ad rem monumentorum & Res nova
— 2008-2009 

Weverstraat 4 Arnhem
Bouwhistorische verslag ten behoeve van de vergunningverlening
Engelsing Beleggingen BV te Oosterbeek — 2009

Vijzelstraat 23 Arnhem
Bouwhistorische analyse met separate effecttoets ten behoeve van de vergunningverlening
Engelsing Beleggingen BV te Oosterbeek — 2009

Bakkerstraat 61A Arnhem
Bouwhistorische notitie ten behoeve van de vergunningverlening
Engelsing Beleggingen BV te Oosterbeek — 2009

Bakkerstraat 11 Arnhem
Bouw- en cultuurhistorische analyse ten behoeve van de vergunningverlening
Engelsing Beleggingen BV te Oosterbeek — 2009

09-09 Landhuis Rhederhof te Worth-Rheden
Cultuurhistorische ontwikkelingsvisie met effecttoets
Friso Woudstra Architecten BV te Vorden — 2009 ©

Huize Weldam te Warnsveld
Cultuur- en bouwhistorisch onderzoek ten behoeve van de vergunningverlening
Rick Simons & Renate Kramer — 2009 

IJzerhandel De Jongh, Kleine Berg 63 te Eindhoven
Cultuur- en bouwhistorisch onderzoek als uitgangspunt van de ontwikkeling van dit industriële relict en het omringende terrein.
Kortonjo Vastgoed BV en Harry van Lierop Holding BV — 2009

Vectoriseren cultuurhistorische waardenkaart De Bergen in Eindhoven 
Omzetten van de digitale waardenkaart van de stadswijk de Bergen in een AutoCad-format: het gevectoriseerde resultaat is geschikt voor interactieve applicaties op onder meer de gemeentelijke website.
Gemeente Eindhoven — 2009

De Bergen in Eindhoven. 
Cultuurhistorisch basisonderzoek met inventarisatie en waardenkaart. De resultaten worden via een - Eindhovense versie van - het PER© verankerd in het bestemmingsplan.
Gemeente Eindhoven 2008-2009 ©

Hotel Haarhuis te Arnhem
Cultuurhistorische analyse met effecttoets van hotel Haarhuis en omgeving ten behoeve van de uitbreiding
Friso Woudstra Architecten BNA Vorden — 2009

Un acte de présence
Cultuur- en bouwhistorische analyse van het voormalige woonhuis van behangselfabrikant Balthasar Deuss aan de Kapellerpoort te Roermond
Opleidingsproject aangeboden aan mr H. van der Bruggen

Verborgen waarden
Inventarisatie van Roermond en Swalmen en productie van een cultuurhistorische basiskaart. De resultaten kunnen via het PER© worden verankerd in het bestemmingsplan.
Gemeente Roermond — 2009

Cultuurhistorische basisinventarisatie gemeente Maasgouw
Inventarisatie en waardering van alle panden, historisch groen, bouwland met historische verkaveling, karakteristieke (religieuze) elementen en historische infrastructuur. Op basis van deze inventarisatie is een gedetailleerde waardenkaart opgesteld. De resultaten kunnen via het PER© worden verankerd in het bestemmingsplan.
Gemeente Maasgouw — 2009

Landhuis Rhederhof te Worth-Rheden
Cultuur- en bouwhistorische analyse voor vergunningentraject en Fiscaal verhaal©
Friso Woudstra Architecten BNA Vorden — 2009 ©

2008

Hofstetten
Cultuur- en bouwhistorische analyse met effecttoets van de verbouwingsplannen en Fiscaal verhaal©
Friso Woudstra Architecten BNA Vorden — 2008

De Kruishorst te Rheden
Cultuur- en bouwhistorische analyse naar een verdwenen landhuis als uitgangspunt voor nieuwbouwplannen op die locatie
Friso Woudstra Architecten BNA Vorden — 2008

Rationeel en schilderachtig
Cultuur- en bouwhistorische analyse naar het seminariecomplex De Bovendonk (bisdom Breda) van Pierre en Joseph Cuypers 
MAS Architectuur te Zutphen — 2008

Cultuur- en bouwhistorische analyse A2
Onderzoek ten behoeve van de herinrichting van het gebied naar de aanleg van de A2 traverse in Maastricht
The Recollective te Woerden — 2008

Stationshotel Roermond
Cultuurhistorische analyse met archeologische verkenning
J.M.E. V. Dolmans — 2008 

Achter de Graef
Fiscaal verhaal© van een herenhuis annex boerderij te Wessem
Familie Joosten
— 2008

Munsterstraat 10 troubleshooting aanvraag NRF
Uitsplitsing begroting voor restauratiekosten en onderhandeling akkoord
Frits Croonen — 2008

Sint Jozefkerk Kaatsheuvel procedure Rijksmonument
Bezwaarschriftenprocedure bij de bezwaarschriftencommissie van het ministerie van OC&W
Stichting STERK te Kaatsheuvel
— 2008

Dames Jolinkweg in Varsseveld
Cultuurhistorische contraexpertise in het kader van de gemeentelijke monumentenbescherming
Friso Woudstra Architecten BNA Vorden — 2008

Kerkpad te Horn
Procedure bouwvergunning Raad van State
Gezamenlijke bewoners te Horn
— 2008 

Kasteel Hasselholt (het Geudje) in Ohé en Laak
Fiscaal verhaal© met CBA & BROM- en BRIM-aanvraag voor de tuinmuren van het kasteelcomplex
mr R.H.M.J. baron van Hövell tot Westerflier te Ohé en Laak

Molen Zeldenrust te Thorn
Fiscaal verhaal© met BRIM-aanvraag 
Familie Coppen Te Thorn

2007

Rien de pareil
Cultuur- en bouwhistorische analyse & conditierapport met behandelingsvoorstellen voor het stedelijk museum 'Het huis van Cuypers' te Roermond
Stedelijk museum 'Het huis van Cuypers' te Roermond ©

De muziek van het licht
Cultuurhistorische analyse van Cuypers’ polychromie
Stedelijk museum 'Het huis van Cuypers' te Roermond ©

Subsidieaanvraag Stedelijk museum 'Het huis van Cuypers' te Roermond
Rrwr-aanvraag (in het kader van het BRIM) ©
Gemeente Roermond — 2007

Jugendstilpand Venlo
Fiscaal verhaal© Jugendstilpand B. van Rijnsingel 1a te Venlo
Familie Sijtsma

Molen De Frankenhof of de Volmolen te Vaals
Rrwr-aanvraag (in het kader van het BRIM) in samenwerking met Stadsherstel Limburg
Limburgs Landschap — 2007 

De Cuyperscode deel 1
Artificial Reality Game - internetspel - rond Pierre J.H. Cuypers 
In eigen beheer met hulp van subsidiënten en sponsoren — 2007

Naar organisch herstel
Conditierapport met behandelingsvoorstel
Stedelijk museum 'Het huis van Cuypers' te Roermond — 2007 ©

Kalenderpanden Entrepotdok te Amsterdam
Cultuur- en bouwhistorische quick scan met strategische begeleiding voor het vergunningentraject
Familie Douze te Amsterdam — 2007

Nieuw IJpelaar te Bavel (Breda)
Cultuurhistorische analyse landgoed, klooster en buitenhuis Nieuw IJpelaar 
Dane Real Estate b.v. / De Bont c.s. ArchitectenBV — 2007

Herengracht 529
Fiscaal verhaal©
Herengracht 529 te Amsterdam
Ingo Piepers en Noelle Haitsma — 2007

Stichting Smile erfgoed
Acquisitie en projectorganisatie voor een stichting voor 'weesmonumenten'
Smile concepts BV te Holtum — 2007

Kasteel Wolfrath*
BRIM-aanvraag voor de voorhoeve van het kasteelcomplex 
Smile concepts BV te Holtum — 2007

Kasteel Horn
BRIM-aanvraag met gebrekenplan en PIP voor het boerderijcomplex en de remise
Familie Magnée te Horn — 2007

Kasteel Hasselholt (het Geudje) in Ohé en Laak
BRIM-aanvraag voor het vakwerkhuis en de stal van het kasteelcomplex
mr R.H.M.J. baron van Hövell tot Westerflier te Ohé en Laak — 2007

De tuinaanleg van Huize Granville
Cultuurhistorische analyse Parklaan 95 Eindhoven
Granville Monumenten B.V. te Eindhoven — 2007

Op de Key
Ruimtelijke analyse & cultuur- en bouwhistorische quick scan hoek Roerkade-Koolstraat te Roermond
Victor Adams Roermond — 2007 ©

Op de Key
Referentiebeelden voor ontwikkeling Hoek Roerkade-Koolstraat Roermond
Victor Adams Roermond — 2007

Kasteelshof Horn
Artikel 19 procedure Ruimtelijke onderbouwing
Familie Magnée te Horn — 2007

Kasteelhoeve Nijthuizen te Wijnandsrade
Cultuur- en bouwhistorische analyse Kasteelhoeve Nijthuizen
Stichting Gehandicaptenzorg Limburg / Inex architecten — 2007

Huis Kaldenbroek te Lottum
Gebrekenplan BRIM en PIP van het hoofdhuis en de ruïne
Limburgs Landschap — 2007

Op de Vernelsberg II
Fiscaal verhaal© met CBA voor hoeve Vernelsberg te Epen (Gulpen-Wittem)
Familie Murphy — 2007

Spoorwachtershuisje Grubbenvorst
Fiscaal verhaal©
Familie van Rijswoud — 2007

Boerderij De Kloosterhof te Roermond
Fiscaal verhaal© met lange-termijn-onderhoudsplanning
Familie Bekkers-Cox — 2007

De entree tot de Clarissen
Fiscaal verhaal©
Neerstraat 63 te Roermond
Bert Lemeer — 2005 |2007 ©

Bakkerstraat 2c Roermond
Conditierapport met waardenstelling
Wesselius Beheer / Kernarchitecten te Roermond — 2007

Hoeve de Grote Kakert te Maastricht
Cultuur- en bouwhistorische analyse
IPCMM/Multiplan 's-Hertogenbosch — 2007

2006

Op de Vernelsberg III
Artikel 19 WRO parkeerterrein, vakwerkschuur en paardenstal hoeve Vernelsberg te Epen (Gulpen-Wittem)
Familie Murphy — 2006

Maastricht planologisch erfgoedregime Amby-Geusselt
Cultuurhistorische inventarisatie, beheer- en waardenkaart, karakteristiek en richtlijnen voor het bestemmingsplangebied Amby-Geusselt te Maastricht
Gemeente Maastricht — 2006 

Van stadswoning tot schilderijenkabinet
Fiscaal verhaal© Munsterstraat 10 te Roermond
Frits Croonen en Thea Deckers — 2006 ©

Aan de Bernisse
Fiscaal verhaal©
boerderij te Abbenbroek
Frank en Sandy Sonnemans-Noorddijk — 2006

Een leven van gebed en stilte
Cultuur- en bouwhistorische quick scan Carmelitessenklooster te Roermond
Architectenbureau Coppen BV te Roermond — 2006

Herstelcampagne grafmonument dr Pierre J.H. Cuypers te Roermond
No cure no pay-opdracht met als onderdelen cultuurhistorisch onderzoek, sponsoring, subsidie- en fondsenwerving, vergunningentraject, draagvlakverbreding en directie werkzaamheden, in samenwerking met architect Hans Coppen, aannemer Tom Loven (beiden te Roermond) en beeldhouwer Ton Mooy
Stichting herstel grafmonument dr Pierre J.H. Cuypers — 2006

Reinoudflat
Ruimtelijke onderbouwing in het kader van artikel 19 WRO
Kern Architecten te Herkenbosch — 2006

Kasteel Wolfrath
Fiscaal verhaal© met BRIM-aanvraag voor het hoofdhuis en restauratiebegeleiding van het oudste stucwerk in Nederland
Smile concepts BV te Holtum — 2006

Kasteel Horn
BRIM-aanvraag met gebrekenplan en PIP voor het hoofdcomplex
Familie Magnée te Horn — 2006

Kasteel Hasselholt (het Geudje) in Ohé en Laak
BROM- en BRIM-aanvraag voor het hoofdhuis
mr R.H.M.J. baron van Hövell tot Westerflier te Ohé en Laak — 2006

Alles stroomt
Startnotie Cultuurhistorie Maasgouw
Gemeente Thorn — 2006

Brouwerij Cambrinus
Cultuur- en bouwhistorische analyse ten behoeve van de herbestemming van de voormalige brouwerij Cambrinus te Boxmeer
Gerard Janssen — 2006

Vernelsberg I
Startnotitie Fiscaal verhaal©, vergunningentraject en artikel 19 WRO
Familie Murphy te Epen — 2006

‘Wi en hebben hier geene blivende stat’ 
Cultuurhistorische analyse Kruiswegpark Roermond met conditierapport en conserveringsprogramma
Stichting Kruiswegpark te Roermond — 2006

Speculeren in Oudhollandsche stijl
Fiscaal verhaal©
Van Dulckenstraat 49 / Burghardt van den Berghstraat 17 te Nijmegen
Gerard Janssen — 2006

De kop van de Sphinx
waardenstellend onderzoek
Gemeente Maastricht — 2005/2006

2005

Terrein Putstraat te Born
Artikel 19-procedure met projectplan Flora- en faunawet
Familie Hoedemakers — 2005

Boerderij Putstraat te Born
Waardenstellend onderzoek met inmeting, gebrekenplan en SWOT restauratie versus nieuwbouw
Familie Hoedemakers — 2005

Naar een Maastrichts planologisch monumentenregime
PER©
met cultuurhistorisch basisonderzoek Oud-Caberg/Malberg
Gemeente Maastricht — 2005 ©

Aan 't Veld
Fiscaal verhaal vakwerkpand in Epen
Familie Beaujean — 2005

Heerenhof op landgoed Rozendaal te Montfort,
Cultuurhistorische quick scan,
Limburgs landschap — 2005

Landgoed Rozendaal te Montfort
Haalbaarheidsanalyse aanvraag rijksbescherming
Limburgs Landschap — 2005

Zoete herinnering 
Cultuur- en bouwhistorische analyse voormalige suikerfabriek, 
Purac Biochem Gorinchem — 2005

De Sacramentskerk te Tilburg 
Waardenstellend onderzoek
Heemkundekring Tilborch, buurtraad Armhoefse Akkers, 
werkgroep Kerk en Klooster, comité Pacef — 2005 ©

Een kazerne als buitenplaats 
Waardenstellend onderzoek Tapijnkazerne Maastricht
Gemeente Maastricht — 2005

Int Wijbosch 
Cultuur- en bouwhistorische quick scan Kerkstraat 29 Wijbosch
Familie van Roosmalen — 2005

2004 

De Maastrichtse modus (II)
Kadernota 'Cultuur en natuur in de ruimtelijke ordening'
Gemeente Maastricht — 2004

Grashut in het Hugterbroek 
Cultuurhistorische toets
Limburgs Landschap — 2004

De Zeedijk in Heusden 
Cultuurhistorisch onderzoek waterkering met zeewerend en militair verleden (Belvedere-project)
Adviesbureau Cuypers — 2004

Het PNEM-gebouw te ’s-Hertogenbosch
Waardenstellend onderzoek
Familie de Bever — 2004

De Maastrichtse modus (I)
Casusanalyse Trichterhoeve
Gemeente Maastricht — 2004

De leesbaarheid van het verleden
Casusanalyse Eckartdal te Eindhoven
Provincie Noord Brabant — 2004

Oud-Geleen
Waardenstellend onderzoek
Gemeente Sittard-Geleen — 2004

De Spjoarkolonie Sittard
Waardenstellend onderzoek
Gemeente Sittard-Geleen — 2004

Huize Berlo te Papenhoven 
Cultuurhistorische analyse met waardenstelling
Ruud Hermans — 2004

Ontcommer in Wooldere
Fiscaal verhaal© met fondsenwerfanalyse Wilgefortisklooster Waalre
Stichting het Klooster — 2004

Aan de Stjieëwieëg
Fiscaal verhaal© Rijksweg 46 Cadier en Keer
Jitze van der Vinne — 2004

Drie bouwlocaties te Bergen
Projectplan Flora- en faunawet
Gemeente Bergen — 2004 

Per saldo 
Sterkte zwakte analyse project Bleijenbeek
Palterre Nederland/Theo Terlingen— 2004

Buiten de Brug 
Fiscaal verhaal© Voorstad Sint Jacob 3 Roermond
Familie Pollaert — 2004 

 

2003

Deel en geheel 
Cultuur- en bouwhistorische analyse Kasteelhoeve Borgharen
R. Bessems — 2003 

Tussen gerstenat en Kerkpad 
Cultuurhistorische analyse Raadhuisplein Horn
Wonen Zuid — 2003 

Een Joodse graaf in Vaals 
Advies voor behoud en ontwikkeling Von Clermontplein 34-44 Vaals
Particuliere opdrachtgever — 2003

In Doonder 
Advies voor behoud en ontwikkeling Kerkstraat 87 Doenrade
M. Gorissen / R. Lammers adviseurs BV — 2003

Behoud door ontwikkeling 
De toekomst van landgoed Bleijenbeek te Afferden

Kadernota voor de herbestemming van het landgoed
Palterre Nederland/Theo Terlingen — 2003

Behoud door ontwikkeling 
De toekomst van landgoed Bleijenbeek te Afferden

De kadernota in kort bestek
Palterre Nederland/Theo Terlingen — 2003

Tussen contingent en contour
Notitie inzake zorgwooncomplex Bleijenbeek
Palterre Nederland/Theo Terlingen— 2003

Naar een groene golf
Projectplan Flora- en faunawet / Natuurbeschermingswet golfresort Bleijenbeek
Palterre Nederland/Theo Terlingen — 2003

Golfresort Afferden, Procedure projectplan Flora- en faunawet
Advies met betrekking tot de noodzaak van een aanvraag om ontheffing ingevolge de Flora en faunawet/Natuurbeschermingswet 
Palterre Nederland/Theo Terlingen
— 2003

Tussen de muren
Cultuurhistorische effecttoets Jezuïetenklooster Roermond
Gemeente Roermond — 2003 

Godsbongaert
Cultuurhistorische analyse Knevelsgraafstraat Roermond
Begijnhof BV — 2003 

Tussen singel en spoor
Cultuurhistorische effecttoets panden Godsweerdersingel Roermond
Stadsplan BV Herten — 2003 

Hoeve Raath te Bingelrade
Cultuur- en bouwhistorische analyse
Jos Vrenken — 2003  

Verheven in het beekdal
Atlas Ruimtelijke kwaliteit en beeldkwaliteitplan Noorbeek
Gemeente Margraten — 2003 

Graeterhof te Swalmen 
Fiscaal verhaal© proactief en retrospectief
en aanvraag uitbreiding rijksbescherming buitenhuis met tuin
Andrew en Philo Peat-Suntjes — 2003  

 

2002

Zout in de pap
Inventarisatie behoeftes Particuliere Monumentenorganisaties ten behoeve van de jaarplanning van Monumentenhuis Limburg
Monumentenhuis Limburg — 2002

De Cereshoeve te Vaals
Gebrekenplan 
Crombach BV Vaals — 2002

Biej Brügger in Hunsel
Bouwtechnisch onderzoek
Monumentenhuis Limburg  — 2002

R

E

B

U

S