Res nova disclaimers & copyright

Op deze pagina vindt u een overzicht van onze disclaimers die van toepassing zijn op deze website, onze e-mails, brieven en rapporten. Daaronder is het copyright vastgelegd.


Disclaimers

Een disclaimer is een (contractueel) beding, waarin aansprakelijkheid wordt afgewezen. Het valt te vergelijken met een bordje waarop staat dat de eigenaar van een uitspanning niet verantwoordelijk is voor enige schade die ontstaat ten gevolge van het betreden van het pand. Dus het verhoogde opstapje of de onbewaakte garderobe neemt u voor eigen risico voor lief.

Waarom zou je dan een disclaimer op een site moeten opnemen? In onze procedurewillige maatschappij doen we er goed aan eventuele verantwoordelijkheden voor het gebruik van de inhoud van de site af te wijzen. Res nova produceert immers steevast rapportages die ingezet worden in besluitvormingsprocedures die per definitie rechtsgevolgen hebben. Bovendien worden producten ontwikkeld op het grensvlak van cultuurhistorie en recht, zoals het PER© of Fiscaal verhaal©. Wanneer derden zich op basis van de informatie op deze site hieraan willen wagen - hetgeen formeel al niet mag - wil Res nova niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen.

Vandaar de disclaimers op deze site die we als volgt hebben onderverdeeld:

 

Disclaimer site

 

Disclaimer producten

 

Disclaimer werkwijze

 

Disclaimer e-mails


U wordt verzocht de ontvangst van deze mail te bevestigen. 

Op alle werkzaamheden van Res nova zijn de Algemene voorwaarden en de DNR-2005 van toepassing. Deze zijn verwerkt in de brochure Les bons comptes font les bons amis met de spelregels van Res nova, die u kunt downloaden. Ook de DNR-2005 is onder die link bereikbaar. Op al het werk van onze toeleveranciers zijn de inkoopvoorwaarden van Res nova v
enan toepassing: Bien étonnés de se trouver ensemble. Ook deze kunt u downloaden. Wanneer een opdrachtgever of toeleverancier er niet in slaagt de betreffende stukken te downloaden, ligt bij hem de taak om Res nova te vragen de Algemene voorwaarden, de DNR-2005 en/of de inkoopvoorwaarden digitaal of per post toe te sturen. De disclaimers van Res nova vindt u op de website.

Wanneer U van Res nova een link ontvangt om een bestand te downloaden, dan is dit maximaal zeven dagen beschikbaar.

Bezoekt u ook een keer ons forum? Daar kunt u terecht met vragen, stellingen en informatie. 

Bent u toe aan een MYSTERIE? Kijk dan op www.cuyperscode.nl
De productie van de Cuyperscode is mogelijk gemaakt dankzij verschillende fondsen, sponsoren en subsidiënten.

 

 

Disclaimer mailings met nieuwsbrieven en -bulletins

Per 1 oktober 2009 is de spamwet in Nederland aangescherpt. De wetgever vraagt iedereen die B2B e-mailings verstuurd een optin bestand te hebben. B2B staat voor business to business en optin betekent dat de afzender toestemming heeft gegeven om zijn mailadres te gebruiken. 

Vandaar dat Res nova zowel  een optin-link als inschrijf- én uitschrijfmogelijkheden op het splash screen van zijn nieuwsbrieven heeft staan. 

Bij de eerste zendingen van 2009 is de Arithmétique hollandaise toegepast. Dat is toegestaan, omdat adressanten met wie voor 1 oktober 2009 reeds een zakelijke relatie bestond tot de categorie optin gerekend mogen worden. Voor nagenoeg alle bestaande adressen was dat het geval. Om er voor te zorgen dat geleidelijk aan een bestand ontstaat dat helemaal schoon is van achterhaalde en ongevraagde adressen, heeft Res nova een contract gesloten met een aparte mailprovider, Graphic mail. Graphic mail heeft passende programmatuur om in- en uitschrijvingen en mails die niet bezorgd kunnen worden, te filteren waardoor een bonafide bestand overblijft. 

In verband met een optimale, klantvriendelijke benadering en het respect voor haar netwerk behoudt Res nova zich het recht voor om nieuwe contacten tenminste eenmaal in een mailing op te nemen, opdat men de gelegenheid krijgt toe te treden tot het vaste lezerspubliek van de actualiteiten van Res nova. 

Ten behoeve van de clientèle van Res nova is een optin-clausule opgenomen in de opdrachtbon die gehanteerd wordt ter bevestiging van nieuwe opdrachten.

Voor meer informatie zie onze anti-spamclausule.

Disclaimer rapporten en gebruik beeldmateriaal

 

Copyright

Het copyright van deze website berust bij Res nova. 

De totstandkoming vormt het resultaat van een coproductie van Res nova, 
Lost again en Wolthera

R

E

B

U

S