Bernadette van Hellenberg Hubar (De genade van de steiger) & Margreeth Bangert (tuinontwerp Herkulosche Esch).†
De hof van Eden (links) heeft vanouds model gestaan voor de idyllische landschapstuin (rechts).


Res nova is een samenwerkingsverband dat bestaat uit specialisten in de erfgoedsector. Initiatiefnemers van deze organisatie zijn drs Margreeth Bangert en dr Bernadette van Hellenberg Hubar. Tot de vaste partners horen drs Don Rackham, ir Karl Pesch Konopka, Gert van Kleef en Marij Coenen.

Res nova is in 2002 opgericht als adviesorganisatie en kennisnetwerk op het gebied van cultuurhistorie & ruimtelijke ordening.†Haar motto, Erfgoed in ontwikkeling, wordt ge√Įllustreerd door haar track record onder de knop 'projecten' links in het menu. Hier vindt u een veelzijdig palet aan werkzaamheden, dat varieert van het individuele monument tot - grootschalige - ontwikkelingsprojecten in steden, dorpen en buitengebieden. Daartoe behoren ook de landschappelijke en tuinontwerpen die Margreeth Bangert vanuit de cultuurhistorische onderleggers maakt.†Een bijzondere expertise betreft het manoeuvreren op het grensvlak van inhoudelijk en beleidsmatig/juridisch werk: door kennis van de regelgeving te combineren met haar ervaring op het gebied van het stellen van waarden neemt Bernadette van Hellenberg Hubar een aparte positie in.

In het kielzog van dit werk treedt Res nova op als auteur en uitgever van boeken, tekeningen en kaarten. Daarnaast heeft Res nova erfgoedproducties als De Cuyperscode (zie het zegel in het menu links) en het genre 'gedichten op locatie'* ontwikkeld. De nadruk van de activiteiten ligt op Limburg, Noord-Brabant en Gelderland, maar ook elders in het land wordt Res nova ingezet.

Inhoud homepage ‚ÄĒ Wat kunt u allemaal vinden op onze homepage, voordat u verder gaat surfen?

Res nova actueel

Via het Twitterscherm kunt u de meest recente ontwikkelingen, de favorieten en de commentaren van @Resnova4all volgen. Ook op Facebook bent u welkom.
Het manuscript voor het boek De genade van de steiger, monumentale kerkelijke schilderkunst uit het Interbellum, is bijna voltooid. Deze publicatie kwam tot stand dankzij een initiatief en onder leiding van Gerard van Wezel van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en wordt door de Walburg Pers uitgegeven†

Over de meeste kerkschilders uit deze tijd is zo goed als niets bekend, behalve een enkel overzicht en de kunstkritieken uit die tijd. Hierdoor ontbreekt een kader om beleid te formuleren met betrekking tot het behoud van het oeuvre van deze schilders. Res nova kreeg de opdracht vanwege eerder onderzoek naar polychromie, te weten die van Cuypers, waaraan het rapport De muziek van het licht is gewijd. Dit maakt deel uit van de cassette die in 2007 tot stand is gekomen in opdracht van stedelijk museum 'Het huis van Cuypers' te Roermond.

Voor meer informatie over de opdracht interbellum kerkschilders volg deze link naar de projectomschrijving en naar het voortgangsverslag op onze forum.

Om de cassette over stedelijk museum 'Het huis van Cuypers' in te zien, volg deze link.

Ook de schilder van deze engelen in de kapel van O.L. Vrouwe van Altijddurende Bijstand te Roosendaal is onbekend. Hoewel we de naam van de kunstenaar niet weten, kunnen we zijn werk dankzij het interbellumonderzoek wel positioneren. Dit voorbeeld past bij uitstek in de expressionistische groep die in de tijd zelf ook met 'nieuwe barok' werd aangeduid. De engelen herinneren vooral aan Matthieu Wiegman, terwijl andere onderdelen de invloed van Charles Eyck verraden (met dank aan Ronald Stenvert voor de foto).

Vanaf 2010 heeft Res nova samen met Friso Woudstra Architecten een vaste rubriek in Vitruvius. Verschillende projecten zijn daar inmiddels de revue gepasseerd.†

U kunt de bijdragen die Res nova heeft geschreven downloaden door deze snelkoppeling te volgen.


Erfgoed in ontwikkeling

Res nova heeft het product Fiscaal verhaal¬© voor Rijksmonumenten speciaal ontwikkeld voor particuliere monumenteneigenaren, die sinds 2004 niet meer in aanmerking komen voor rijkssubsidie. In plaats daarvan heeft de overheid de vanouds bestaande aftrekbaarheid van onderhoudskosten aan een rijksmonument gekoppeld aan een laagrentende lening van het NRF, de restauratiefondshypotheek.†

Res nova is het enige bureau in Nederland dat een blauwdruk heeft ontwikkeld in overleg met Belastingdienst Bureau Monumentenpanden (BBM). Dit bureau stelt de hoogte van de aftrekbare kosten vast. Margreeth Bangert heeft de afgelopen jaren het product steeds verder verfijnd. Lopende dit proces heeft zij uitstekende relaties opgebouwd met BBM en het NRF.

De zorgvuldige aanpak van Res nova is door BBM de afgelopen jaren gehonoreerd met een groot aantal beschikkingen, waarbij de aanvraag op de voet gevolgd werd.

Onder de knop producten of op deze speciale productwijzer vindt u meer over Fiscaal verhaal©. Daar treft u ook informatie aan over het FIT©, waarmee Res nova inspeelt op de uitbreiding van de portefeuille van het Nationaal Restauratiefonds (NRF) voor fiscaal niet-relevante monumenteneigenaren. Met name de kanjers onder het erfgoed kunnen hiervan sterk profiteren.

Res nova is er klaar voor! U ook?


Bij Hofstetten te Rheden heeft Res nova onder meer Fiscaal verhaal© uitgevoerd.

Meer over onze projecten vindt u onder deze knop.

Zoals bekend, is het planologisch erfgoedregime (PER©) van Res nova in 2009 in de beleidsbrief MoMo (Modernisering van de Monumentenzorg) betiteld als veelbelovend model voor monumentenzorg in de toekomst.

Verder lezen? Klik dan hier.

In principe is er vanuit het oogpunt van het PER© niet veel veranderd met de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning) die vanaf 1 oktober van kracht is. Zoals uit onze brochure blijkt, is het vooral een kwestie van terminologie, omdat de besluitvormingskaders op zichzelf ongewijzigd zijn gebleven.

Op √©√©n punt blijkt het PER¬© (opnieuw) zijn gewicht in goud waard. Dat betreft namelijk de vergunningvrije bouwwerken die met de inwerkingtreding van de Wabo voortaan ruim 50% van alle bouwactiviteiten in Nederland zullen beslaan. Vergunningvrij betekent niet regelvrij, meende de minister, maar handhaven is al zo'n probleem in Nederland dat je het met dit soort relativeringen er niet beter op maakt.†

Res nova schreef erover in Vitruvius.

In 2010 had de gemeente Eindhoven een primeur met het eerste Planologisch erfgoedregime© op www.ruimtelijkeplannen.nl: het betrof het bestemmingsplan De Bergen in de binnenstad.

Volg voor meer informatie over bestemmingsplan De Bergen deze link.

Met de brochure over het PER(c) bent u weer helemaal bij!

In de loop van 2011 wordt een follow up van de Cuyperscode voorbereid. Dankzij een subsidie van de provincie Limburg kunnen Museum het Domein in Sittard, Res nova en Lost again een nieuwe stap in de ontwikkeling van serious games op het gebied van cultuur zetten.


Openingsscherm van De Cuyperscode deel 2


Dat De Cuyperscode een vervolg verdient staat vast. Het gecombineerde forum van deel 1 en 2 telde verleden jaar ruim 80.000 bezoeken en bijna 800.000 hits! De Artificial Reality Game (ARG) die Res nova ontwikkelde rond de figuur van Cuypers - in het kader van Cuypers' jaar 2007 - blijkt dus goed bezocht te zijn.†

In 2009 is een nieuwe versie van deel 2 gelanceerd die gespeeld kan worden met de antwoorden er naast. Eervorig jaar heeft Res nova deze ge√Įntroduceerd voor het onderwijs. Dat gebeurde tijdens een masterclass voor de Hogeschool Zuyd en Fontys in Maastricht. De presentatie bleek een groot succes, vooral omdat dit het enige product was dat voor en met medewerking van het onderwijs geschreven was.

Is deze versie dan alleen voor het onderwijs? Nee hoor! Iedereen kan deze versie van de Cuyperscode spelen door te surfen naar dit adres.†

Deze bètaversie kun je niet alleen met antwoorden spelen, maar ook met een scoresysteem. De punten die je verdient kun je inzetten voor de tips & tutorial die je naar de oplossing leiden. Het wordt dus nog spannender! Maar ook leuker: nu kan immers iedereen het spel op eigen kracht uitspelen.

Het onderwijspakket voor deel 1 is inmiddels helemaal uitgekristalliseerd, waardoor het ook elders in Nederland uitgezet kan worden. Belangstelling voor instructielessen op school of workshops over de Cuyperscode? Laat het ons per mail weten.


Plaquette met het dodenmasker van Pierre Cuypers

Meer nieuws vindt u bij de Res novae.

Res nova als uitgever

Res nova staat bekend om haar onderzoek in monumentenland. Vandaar dat we niet alleen een forum hebben opgezet, maar ons ook als uitgever hebben aangemeld bij het Centraal Boekhuis, het Depot van Nederlandse Publicaties van de Koninklijke Bibliotheek en Google Boeken.

Meer weten? Klik dan hier.

Hoe vind ik wat ik zoek op deze site?

De snelste manier om uw informatie te vinden is via de zoekmachine onder knop 'zoek & vind'. Maar dan bent u er nog niet helemaal. Daarom hebben we een wegwijzer toegevoegd voor de fijne kneepjes van de navigatie, terwijl ook de klassieke inhoudsopgave niet ontbreekt.†Uiteraard kunt u daarnaast met de knoppen op de menubalk, de links en het vervolgmenu aan het einde van iedere pagina door de site navigeren.†

Mission statement

Aan de basis van al het werk van Res nova ligt de cultuurhistorie. Deze vormt het uitgangspunt om eigenaren te helpen met de restauratie van hun pand, of om een kader te scheppen voor de nieuwe inrichting van de openbare ruimte. In het eerste geval betreft het vooral ons succesproduct Fiscaal verhaal¬© voor rijksmonumenten, in het andere geval het planologisch erfgoedregime PER¬©. Fiscaal verhaal¬© vormt een uitgekiende methode om eigenaren van Rijksmonumenten aan optimaal fiscaal voordeel te helpen. Dankzij de opzet en de relatie met de fiscus hebben we een indrukwekkende track record opgebouwd. Het PER¬© is ontwikkeld voor het erfgoed in de openbare ruimte. Het voorziet in een integrale gereedschapskist voor de overheid waarmee men op behoud, beheer √©n ontwikkeling kan inzetten van cultuurhistorische kwaliteiten in de ruimtelijke ordening.†

Sinds enige tijd treedt Res nova ook op als uitgever van boeken en kaarten. Over het algemeen leveren onze onderzoeken zoveel informatie op dat we er een eer in stellen deze te delen met anderen: kennisvermeerdering en -bemiddeling is hier het motto. Dat is ook de reden waarom Res nova gevraagd wordt bij de verbetering van de kwaliteit van inhoudelijke waardenstellingen. Dat is onder meer het doel van het interbellumproject.

Cultuurhistorie brengt als basis van ons werk niet alleen brood op de plank: het gaat ons ook om zingeving. Aandacht voor het waardevolle dat er √°l is, leidt in de praktijk tot nieuwe ontwerpen en restauraties van hogere kwaliteit. Ook de duurzaamheid van cultuurbehoud en ruimtelijke ontwikkelingen blijkt hiermee gebaat te zijn, om van het gevoel van welzijn niet eens te spreken. Populair gezegd maakt Res nova de wereld iedere dag een beetje mooier. Vanwege deze zingeving wisselen we commerci√ęle opdrachten eens in het jaar af met 'liefdewerk oud papier'. De winst ligt dan op het immateri√ęle terrein en komt het bedrijf ten goede in de vorm van publiciteit. Zo hebben we de restauratie van het grafmonument van Cuypers behandeld, de BRIM-rapportage voor het gebouw van roeivereniging Laga in Delft, de Cuyperscode, de Jozefkerk van Kaatsheuvel en de casus van de drijvende kelders in Amsterdam.

Meer weten over het hoe en waarom van onze naam en onze werkwijze? Klik dan hier.

De spelregels & tarieven van Res nova

Wilt u weten hoe Res nova werkt, welke tarieven van toepassing zijn en welke algemene voorwaarden zij hanteert dan kunt u terecht onder de knoppen brochure & tarieven van het hoofdmenu.†

Res nova heeft onlangs een herziening van haar Algemene voorwaarden doorgevoerd. Voortaan is de integrale tekst op de website te vinden, terwijl we in de brochure een makkelijk(er) leesbare samenvatting hebben opgenomen. Verder is onder deze link een rubriek met veelgestelde vragen ge√Įntroduceerd. Daar vindt u ook meer informatie over de tarieven die we sinds 2008 hanteren.†

Doordat Res nova tevens uitgever is van e-publicaties kunnen bepaalde werkzaamheden tegen 6 % BTW plaatsvinden.

Expertise in expertise

Res nova is altijd op zoek naar uitbreiding van haar netwerk. Bij voorkeur werken wij samen met kleine bureaus en zzp-ers (zelfstandigen zonder personeel). Wanneer u over expertise beschikt op het gebied van cultuurhistorie, bouwkunde, historische technieken en constructies, archeologie, ecologie, historische geografie, tuin- en landschapskunde et cetera, dan attenderen wij u graag op Res nova's net.

Wanneer kunt u ons níet bereiken?

Res nova is altijd bereikbaar via een van de telefoonnummers of mailadressen die u kunt vinden onder de knop contact. Een paar keer per jaar maken we echter een pas op de plaats om nieuwe energie op te doen. Daarom zijn we in ieder geval van medio december tot en met de eerste volle week van januari en tijdens de zomervakantie drie weken gesloten.††

Colofon

Deze website is het laatst bijgewerkt in april 2013 en wordt goed ondersteund door microsoft internet explorer, chrome en mozilla firefox. Op het gebruik van deze website, overige communicatie en de producten van Res nova zijn de disclaimers van toepassing.

Res nova vormt de overkoepelende naam van twee ZZP-ers, respectievelijk drs Margreeth Bangert uit Horn en dr Bernadette van Hellenberg Hubar uit Ohé en Laak, die ieder afzonderlijk staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Limburg:

R

E

B

U

S